GARANTIJA


1. Visām askona.eu pirktajām precēm tiek dota ražotāja / izplatītāja - pārdevēja garantija, kuras ilgums ir 2 gadi no preces iegādes dienas.  Pirms preces lietošanas lūdzam rūpīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju un garantijas nosacījumus. 

Dīvāni.

* Ražotāja garantijas periods visiem dīvāniem / krēsliem (turpmāk - prece) ir 24 mēneši no brīža, kad preces tiek nodotas Pircējam vai Pārstāvim.
* Garantija ir derīga tādos gadījumos,ja tiek atklāts auduma un/vai ražošanas defekts.
* Šo garantiju var piemērot gadījumos, kad konstatē materiālu defektus vai preču defektus.
* Garantijas serviss ir preču ražošanas defekta bezmaksas novēršana, veicot remontu, tostarp, ja nepieciešams, ar atsevišķu preču daļu nomaiņu. Garantijas serviss neietver spēju atteikties no pirkšanas-pārdošanas līguma, atteikt preces, nomainīt preces vai atgriezt naudu.
* Garantijas serviss attiecās uz ražošanas defektiem.

Par ražošanas defektiem neskaitās:
1.  Izmaiņas produkta sastāvdaļās, ražotāja veiktajā tehnoloģijā saistībā ar produktu uzlabojumiem, kas neietekmē produkta patēriņa īpašības;
2. Jaunā produkta raksturīgo rūpniecisko materiālu smaržu;
3.  Nelielas izmēra atšķirības no parauga, kas uzrādīts tirdzniecības centrā, saskaņā ar valsts standartiem;
4. Nenozīmīgas nokrāsu, tekstūras, polsterējuma toņu atšķirības komplekta vai Preces sastāvā no iesniegtajiem paraugiem.

Pārdevējs nodrošina preču garantijas apkalpošanu ar nosacījumu, ka tas pilnībā atbilst visiem šādiem nosacījumiem:
1. Garantijas serviss ir derīgs Precēm, kurām ir saglabājušies: marķējums, dokumenti, kas apliecina pirkuma faktu.
2. Atbilstība dīvāna ekspluatācijas un kopšanas prasībām, kas noteiktas ieteikumos par preču pieņemšanu, kopšanu un dīvāna ekspluatācijas noteikumiem.
3. Precei jābūt tīrai, bez redzamiem traipiem un netīrumiem.
4. Garantijas serviss attiecas uz dīvāniem, kuriem nav mehānisku bojājumu, pašremonta un detaļu maiņu pēdu vai preču konstrukcijas izmaiņām.
5. Prece nav izmantota kā izstādes paraugs tirdzniecības zālē.
6. Prece izmantota paredzētajam mērķim (dīvāns- gulēšanai, sēdēšanai).
7. Dīvāns tika izmantots ar tam paredzēto matraci, kas tika piegādāts ar dīvānu, netika izmantots bez matrača.

Garantijas serviss neattiecas uz:
1. Materiālu dabiskais nolietojums, ko izraisa preces izmantošana, tai skaitā Eko ādas augšējā slāņa nobiršana vai nodilums, apdares/ gultas apvalka nodilums. 
2. Preces auduma bojājumi: skrāpējumi, griezumi, traipi un netīrumi, tīrīšanas pēdas.
3. Preces mīksto slāņu dabiskā saraušanās ( notiek ekspluatācijas rezultātā).
4. Dekoratīvie preces elementi, armatūra, apvalka elementi.
5. Dīvāni, ko izmanto komerciāliem nolūkiem bez atļaujas komerciālai izmantošanai.

Ergomotion.

* Ražotāja garantijas periods bāzei ErgoMotion (turpmāk tekstā - prece) ir 24 mēneši no brīža, kad prece tiek nodotas pircējam vai pārstāvim.
* Garantija ir derīga tādos gadījumos,ja tiek atklāts auduma un/vai ražošanas defekts.
* Šī garantija ir spēkā gadījumos, kad tiek konstatēti materiālu defekti vai preču defekti.
* Garantijas serviss ir preču ražošanas defekta bezmaksas novēršana, veicot remontu, tostarp, ja nepieciešams, ar atsevišķu preču daļu nomaiņu. Garantijas serviss neietver spēju atteikties no pirkšanas-pārdošanas līguma, atteikt preces, nomainīt preces vai atgriezt naudu.

Pārdevējs nodrošina preču garantijas apkalpošanu ar nosacījumu, ka tas pilnībā atbilst visiem šādiem nosacījumiem:
1.  Garantijas serviss attiecās uz preci, jatiek saglabāta etiķete (sērijas numurs uz pamatnes rāmja), lietošanas instrukcijas un garantijas talons (pievienots kastei ar pamatni), kā arī dokumenti, kas apliecina pirkuma faktu.
2.  Lietošanas instrukcijā norādīto preču ekspluatācijas un tehniskās apkopes prasību ievērošana (ievietota kastē ar pamatni).
3.  Garantijas serviss attiecas uz precēm, kurām nav mehānisku bojājumu, pašremonta pēdu.
4.  Prece izmantota paredzētajam mērķim (gulēšanai, sēdēšanai).

Garantijas serviss neattiecas, uz/ja:
1. Bojājumi, kas radušies, lietojot preci citiem mērķiem vai ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanas rezultātā.
2. Bojājumi, kas radušies, remontējot vai nomainot bāzes daļas, ko veic persona vai personas, kurām nav atļauts to darīt.
3. Izmaiņas bāzē Ergomotion ir aizliegtas.
4. Veicot pilnvaroto dienestu konsultatīvus padomus (servisa centri).
5. Neievērojot ieteikumus par svara ierobežojumiem, kas norādīti norādīti lietošanas pamācībā.
6. Izdarot kaitējumu nelikumīgu darbību rezultātā, kuru mērķis ir iznīcināt vai sabojāt ErgoMotion bāzi, dabas katastrofas.

ErgoMotion bāzi drīkst izmantot tikai ar matračiem, kas paredzēti izmantošanai ar transformējamo bāzi.

Gultas un galvgali.

* Ražotāja garantijas periods visām gultām/galvas balstiem sastāda 24 mēnešus no dienas,kad preces tiek nodotas Pircējam vai Pārstāvim.
* Garantija ir derīga tādos gadijumos,ja tiek atklāts auduma un/vai ražošanas defekts.
* Gultām S8 Sofia, S8  Viktor, S8 Rachel, S8 Jane, S8 Domenico Lux, S8 Gracia, S8 Charlotte, S8 Guglas  SIA "Sleep8 Baltic" piemēro paplašināto garantiju  - 10 gadi.
* Šī garantija ir spēkā gadījumos, kad tiek konstatēti materiālu defekti vai preču defekti.
Garantijas serviss neietver spēju atteikties no pirkšanas-pārdošanas līguma, atteikt preces, nomainīt preces vai atgriezt naudu.

Pārdevējs nodrošina preču garantijas apkalpošanu ar nosacījumu, ka tas pilnībā atbilst visiem šādiem nosacījumiem:
1. Garantijas serviss attiecas uz ražošanas defektiem, kas saistīti ar galvgali, aizmuguri, sānu daļām, gultu kājām.
2. Garantijas serviss attiecās uz precēm, kurām ir saglabājušās marķējuma etiķetes (2 gab. muguras daļas apakšā, uz pamatkarkassa) ) un pase (iepakojumā ar dokumentiem un montāžas instrukcijām, tiek ievietota iepakojumā ar galvgali), kā arī dokumentus, kas apliecina pirkuma faktu.
3. Atbilstība gultas un galvgaļa ekspluatācijas un kopšanas prasībām. Precei jābūt tīrai, bez redzamiem traipiem un piesārņojuma.
4. Garantijas serviss attiecās uz gultu / galvgali, bez mehāniskiem bojājumiem un pašremonta pēdām.
5. Prece nav eksponēta kā izstādes paraugs tirdzniecības zonā.
6. Preces ekspluatācija pie sienas vai cita vertikāla atbalsta.
7. Preču izmantošana paredzētajam mērķim (gulta- gulēšanai).

Garantijas serviss neattiecas uz:
1. Materiālu dabiskais nolietojums, ko izraisa preces izmantošana, tai skaitā Eko ādas augšējā slāņa nobiršana vai nodilums, apdares/ gultas apvalka nodilums. 
2. Preces auduma bojājumi: skrāpējumi, griezumi, traipi un netīrumi, tīrīšanas pēdas.
3. Preces mīksto slāņu dabiskā saraušanās ( notiek ekspluatācijas rezultātā).
4. Preces elementi (strāzes, pērles utt.).
5. Gultas, ko izmanto komerciālos nolūkos bez atļaujas komerciālai izmantošanai.
6. Pamati, rāmji ar lamelēm, rāmji ar paceļamo mehānismu, rāmja paceļamais mehānisms.
7. Jaunās preces ražošanas smarža pazūd pirmajās divās nedēļās.

Matrači.

* Ražotāja garantijas periods visiem matračiem ir 24 mēneši no brīža, kad prece tiek nodota Pircējam vai Pārstāvim.
* Garantija ir derīga tādos gadījumos,ja tiek atklāts auduma un/vai ražošanas defekts.

Šāda matraču sērijam SIA "Sleep8 Baltic" piedāvā paplašinātu garantiju, jā ir nopirkt matrača aizsārgpārvalks:
* Askona bērnu matraču kolekcija- 3 gadi
* Askona Basic matraču kolekcija- 5 gadi
* Askona Classic matraču kolekcija- 5 gadi
* Askona Original matraču kolekcija- 5 gadi
* Askona Original Pro matraču kolekcija- 5 gadi
* Askona Family matraču kolekcija- 5 gadi
* Sleep.8 Medium matracis- 5 gadi
* Sleep.8 Spring matracis- 5 gadi
* Grether & wells matraču kolekcija- 10 gadi
* Mediflex matraču kolekcija- 10 gadi
* Serta matraču kolekcija- 10 gadi
* Sleep.8 Serta matraču kolekcija- 10 gadi
* Sleep.8 Tech matraču kolekcija- 10 gadi
* Sleep.8 Revive matraču kolekcija- 10 gadi

Paplašinātā garantija ir spēkā tikai tad, ja matracis tiek ekspluatēts ar Askona iegādājamo aizsargapvalku!

Garantija neattiecas uz:
1. uz defektiem, kas radušies, ja Pircējs pārkāpj ekspluatācijas nosacījumus, kā arī defekti, kas radušies montāžas (uzstādīšanas) un Preču piegādes laikā, kuru Pircējs veicis patstāvīgi un / vai trešā persona (bez Pārdevēja līdzdalības).
2. uz defektiem, ko izraisījuši šādi faktori: nejaušs bojājums (transportēšanas laikā nodarīts kaitējums, nolaidīga attieksme), mehāniski bojājumi, kas radušies pēc preču nodošanas patērētājam, bojājumiem, ko izraisa bezrūpīga, neuzmanīga lietošana un Produktu aprūpes noteikumu neievērošana.

Pretenzijas netiek pieņemtas:
1.  ja nav norēķinu dokumentu, kas apliecina Preču pirkuma faktu;
2.  ja Preces ir bojātas gaismas un / vai elektriskā apgaismojuma avotu dēļ, saules gaismas, elektrisko ierīču, apkures ierīču, karstu priekšmetu, mazgāšanas līdzekļu un citu ķīmisku vielu dēļ;
3.  transportēšanas noteikumu pārkāpuma gadījumā (preču pašizvešanas gadījumā), Preču un citu sastāvdaļu ekspluatāciju, apkopi, uzglabāšanu, uzstādīšanu (ko nodrošina montāžas instrukcijas) mehānisku bojājumu klātbūtnē utt .;
4.  ja ekspluatācijas laikā ir pārsniegts pieļaujamā (pārdevēja ieteiktā) slodze uz matrača;
5. par matrača strukturālo deformāciju, kas rodas ekspluatācijas laikā, sliktās pamatnes kvalitātes dēļ.
6.  neapmierinātību ar komfortu uz matrača, atbilstību medicīniskajiem rādītājiem, tostarp alerģiskām reakcijām;
7. skrāpējumu, traipu, netīrumu un ttl. dēļ;
8. matrača mīksto slāņu saraušanās, kas rodas ekspluatācijas laikā, cilvēka svara slodzes dēļ. Šāda matrača mīksto slāņu saraušanās var būt līdz 3 cm no matrača augstuma, atkarībā no svara. Tas nav strukturāls defekts vai ražošanas defekts, kas var ietekmēt matrača patērētāju īpašības;
9. matrača dekoratīvo elementu bojājumu gadījumā. Matrača rokturi pilda dekoratīvu funkciju un nav paredzēti matrača pārnēsāšanai un / vai pagriešanai.

Garantija neattiecas un pretenzijas netiek pieņemtas, ja nav etiķetes (uzlīme, etiķete), kas iezīmē preces, neļauj identificēt kā pārdevēja, ražotāja produktu.
SVARĪGI! Identifikācijas uzlīmes ļauj marķēt produktu ar numuru un svītrkodu personalizāciju, kas ļauj iegūt informāciju par produktu, produkta īpašībām, nosaukumu, lielumu utt. Pircējam ir pienākums saglabāt etiķeti visā garantijas periodā!

Garantijas laiks ir spēkā, ja Pircējs ievēro šādus ekspluatācijas nosacījumus:
1. Pēc matrača izņemšanas no iepakojuma ir ieteicams vēdināt matraci vismaz 48 stundas un vēl 14 darba dienas, lai samazinātu ražošanas smaržu pirms lietošanas. 
2. Transportēšanas, uzglabāšanas un ekspluatācijas laikā matracim jābūt horizontālā stāvoklī uz līdzenas virsmas.
3. Izmantojiet atbilstošu izmēram un kvalitatīvu matraču pamatni. NENOVIETOJIET papildu priekšmetus zem matrača. Matraci NAV atļauts novietot uz pamatnes, kuras platums pārsniedz 120 cm un nav centrālā atbalsta, kā arī uz pamatnes ar lamelēm, kuru attālums ir lielāks par 80 mm. 
4. Lai nesabojātu atsperu bloku un matrača slāņus, IR KATEGORISKI AIZLIEGTS matraci saliekt, locīt, staigāt ar kājām, ieskaitot bērnus (izņemot bezatsperu matračus, kuru pamatā ir lateksa vai poliuretāna monolīta bloks).
5. Stingri aizliegts izmantot matraci uz gultas, kuras izmērs ir mazāks nekā matrača izmērs.
6. Ekspluatējiet matraci sausās, vēdināmās vietās. Nepieļaujiet, lai matracī nonāktu ķimikālijas vai ūdens.
7. Veiciet sauso tīrīšanu ar putekļusūcēju. Ūdenī šķīstošus traipus var noņemt ar tīrīšanas līdzekli mīkstām mēbelēm vai ziepjūdeni. 
8. Matrača kopējais kalpošanas laiks ir atkarīgs no cilvēka svara, kas ir ieteicams matrača modelim. Pārliecinieties, lai Jūsu svars nepārsniegtu slodzi, kas ieteicama izvēlētā matrača modelim. Šādu informāciju Jums sniegs pārdevējs-konsultants.
9. Matracis jāpārgriež vienu reizi 3-4 mēnešu laikā „galva-kājas”, reizi 6 mēnešos- otrādāk (šī prasība neattiecas uz King Koil matračiem).
10. Turklāt matraci (ieskaitot King Koil sēriju) ir ieteicams sabužināt reizi 5-6 mēnešos.
11. Ekspluatācijas  laikā var būt raksturīgi trokšņi (klikšķi). Šīs dabiskās skaņas nav defekts un pēc 30 ekspluatācijas dienām samazinās līdz nenozīmīgam līmenim.
12. Mīksto mēbeļu ražošanā ir pieļaujama neliela atšķirība no norādītajiem kopējiem izmēriem, ar pielaidi +/- 1,5%

Spilveni.

* Ražotāja garantijas periods ir 24 mēneši no brīža, kad preces tiek nodotas Pircējam vai Pārstāvim.
* Garantija ir spēkā, ja precei tiek uzrādīts pareizi aizpildīts garantijas talons un pirkuma apliecinošs dokuments (čeks, pavadzīme, kvīts)
* Garantijas talons ir spēkā, ja tajā pareizi un skaidri norādīts: modeļa nosaukums, sērijas numurs, pārdošanas datums, skaidri saskatāms pārdevēja zīmoga nospiedums, pārdevēja un pircēja paraksts. Aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai pārrakstīt garantijas talonā norādītos datus - šādā gadījumā talons tiks atzīts par spēkā neesošu.
* Ja Jums rodas kādi jautājumi vai neskaidrības par preces garantiju, droši sazinieties ar mums, un mēs ar prieku Jums palīdzēsim!


Juridiskām personām garantijas laiks uz visām precēm ir 1 gads no pirkuma izdarīšanas brīža.

Garantijas nosacījumi nav spēkā, ja:
1.  Pircējs nevar uzrādīt pirkuma apliecinošo dokumentu;
2.  Prece ir patvaļīgi remontēta;
3. Precei radušies bojājumi, kurus izraisījusi ūdens, vielu, šķidrumu, svešķermeņu vai kukaiņu nokļūšana preces iekšienē;
4.  Precei ir radies bojājums ražotāja noteiktajiem standartiem neatbilstoša barojošā sprieguma, telekomunikāciju vai kabeļu tīklu gadījumā;
5.  Prece ir lietota ar nestandarta piederumiem vai rezerves daļām;
6.  Precei ir radušies bojājumi strauju temperatūras svārstību, citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ (putekļi, netīrumi, mitrums u.c.);
7. Precēm nav veikta regulārā apkope, par kuru ir norādīts preces lietošanas instrukcijā;
8. Preces bojājums radies nepārvaramas varas (piemēram, dabas stihijas dēļ - plūdi, vētra, zibens spēriens, ugunsgrēks, zemestrīce);
9. Prece, kas paredzēta personiskām (sadzīves, ģimenes) vajadzībām, izmantota peļņas gūšanai, ražošanas vajadzībām vai citiem neatbilstošiem mērķiem;
10. Netiek ievēroti lietošanas instrukcijā minētie preces uzstādīšanas un lietošanas noteikumi;
11. Preces sērijas numurs ir izmainīts, izdzēsts vai to nav iespējams noteikt. 
12. Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces dilstošām detaļām, dabīgo nolietojumu, papildus piederumiem, aksesuāriem un barošanas elementiem, kas ietilpst preces komplektācijā.

Sūdzību izskatīšanas kārtība

Jebkuru sūdzību vai strīdu, kas rodas starp Jums un mums, piedāvājam risināt vispirms pārrunu ceļā, strīda pusēm cenšoties panākt savstarpēji izdevīgu vienošanos, kā to paredz arī zemākminētais  Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 26.1 pants: 

1. Jebkurš strīds, kas rodas starp patērētāju un pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, risināms pārrunu ceļā, strīda pusēm cenšoties panākt vienošanos.
2. Ja strīdu starp patērētāju un pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, patērētājs iesniedz pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam rakstveida iesniegumu, kurā norāda:
• savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju;
• iesnieguma iesniegšanas datumu;
• strīda būtību, savu prasījumu un tā pamatojumu.
3. Elektroniski iesniegtam iesniegumam nav nepieciešams paraksts. 
4. Iesniegumam pievieno darījumu apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī citus iesniegumu pamatojošus dokumentus (ja iespējams).
5. Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs 15 darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas sniedz patērētājam rakstveida atbildi uz iesniegumu un informē par iespējamo prasījuma izpildes veidu vai strīda risinājumu, ja minētajā laikposmā nav panākta vienošanās par patērētāja prasījuma izpildi vai alternatīvu prasījuma izpildes veidu.
6. Ja objektīvu iemeslu dēļ šā panta piektajā daļā minētajā termiņā nav iespējams sniegt atbildi uz patērētāja iesniegumu, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nekavējoties rakstveidā informē par to patērētāju, norādot saprātīgu termiņu, kurā atbilde tiks sniegta, kā arī pamato šāda pagarinājuma nepieciešamību.
7. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs uzskata, ka patērētāja prasījums nav pamatots, vai ir gatavs piedāvāt patērētājam citu strīda risinājumu, tas rakstveidā par to informē patērētāju šā panta piektajā daļā minētajā termiņā. Pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ir pienākums pamatot patērētāja prasījuma atteikumu.
8. Ja patērētāju apmierina pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja piedāvātais risinājums, strīds uzskatāms par atrisinātu.
9. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nesniedz atbildi uz patērētāja iesniegumu šā panta piektajā vai sestajā daļā noteiktajā termiņā, uzskatāms, ka pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs atsakās izpildīt patērētāja prasījumu.
10. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs atsakās izpildīt patērētāja prasījumu vai patērētāju neapmierina pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja piedāvātais risinājums, patērētājs ir tiesīgs vērsties:
• Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, lai saņemtu palīdzību strīda risināšanā;
• pie patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāja, ja attiecīgajā jomā tāds ir izveidots;
• Patērētāju strīdu risināšanas komisijā, ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrā patērētājam sniegtā palīdzība strīda risināšanā nav nodrošinājusi rezultātu un attiecīgajā jomā ir iespējams sasaukt Patērētāju strīdu risināšanas komisiju strīda izskatīšanai;
• tiesā.


28.pants:

1. Patērētājs, kuram pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece, ir tiesīgs pieprasīt, lai pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs veic vienu no šādām darbībām:
• novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem;
• apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;
• attiecīgi samazina preces cenu;
• atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu.
2. Vispirms patērētājs ir tiesīgs prasīt, lai pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs bez atlīdzības novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi.
3. Preces neatbilstības novēršana vai apmaiņa uzskatāma par nesamērīgu, ja tā rada pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam izmaksas, kas nav samērīgas ar citu šā panta pirmajā daļā minēto alternatīvo līdzekli, ņemot vērā:
• preces vērtību bez neatbilstības;
• neatbilstības nozīmību;
• to, vai alternatīvā līdzekļa izmantošana nerada patērētājam būtiskas neērtības.
4. Prece apmaināma vai tās neatbilstība līguma noteikumiem novēršama bez atlīdzības (tajā skaitā bez preces nosūtīšanas, darba, materiālu un citu izmaksu atlīdzināšanas) un saprātīgā termiņā, neradot neērtības patērētājam un ņemot vērā preces raksturu, kā arī paredzamo tās lietošanas nolūku.
5. Patērētājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs attiecīgi samazina preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu, ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs saprātīgā termiņā nav novērsis preces neatbilstību līguma noteikumiem vai nav apmainījis preci pret līguma noteikumiem atbilstošu vai ja minētās darbības veiktas, radot būtiskas neērtības patērētājam. Samazinot cenu vai atceļot līgumu un atmaksājot patērētājam par preci samaksāto naudas summu, var tikt ņemts vērā preces nolietojums vai labums, ko patērētājs guvis, lietojot preci, un par ko līgumslēdzējas puses ir vienojušās.
6. Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt patērētāja iespējas preci izmantot, patērētājs nevar prasīt, lai pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Preces neatbilstība līguma noteikumiem uzskatāma par maznozīmīgu, ja tā būtiski nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā.
7. Ja preces nepareiza vai nekvalitatīva uzstādīšana ir kļuvusi par iemeslu preces neatbilstībai līguma noteikumiem, bet preci uzstādījis pārdevējs vai trešā persona saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar pārdevēju, kā arī tad, ja preci uzstādījis patērētājs saskaņā ar nepareizu (neprecīzu) vai valsts valodā netulkotu lietošanas pamācību, prece uzskatāma par neatbilstošu līguma noteikumiem un patērētājs ir tiesīgs pieprasīt no pārdevēja šajā pantā paredzēto prasību izpildi.
8. Šā panta pirmajā daļā minēto tiesību izmantošana neizslēdz patērētāja tiesības pieprasīt zaudējuma atlīdzību vai līgumsoda samaksu.
9. Līguma noteikumiem neatbilstošas lielgabarīta preces un par 10 kilogramiem smagākas preces trūkumu novēršanai, apmaiņai vai līguma atcelšanai nogādā pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs uz sava rēķina. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs atsakās nogādāt preci, patērētājs ir tiesīgs nogādāt preci pats vai ar trešās personas palīdzību, bet uz pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja rēķina.
10. Ja preci nogādā patērētājs, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam triju darbdienu laikā pēc izdevumus apliecinoša dokumenta saņemšanas jāatlīdzina izdevumi, kas patērētājam radušies sakarā ar preces nogādāšanu.

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:
- http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze vai izmantojot platformu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV

 Tuvāku informāciju par patērētāju tiesībām un kārtību, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu Jūs variet iegūt spiežot sekojošu saiti: http://www.ptac.gov.lv/